100 شغل برتر استان بریتیش کلمبیا

100 شغل برتر استان بریتیش کلمبیا

صد شغل برتر استان بریتیش کلمبیا

یکی ازدغدغه های تمام کسانیکه خواستار مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های استانی  هستند، کسب امتیارات کافی برای دریافت نامینیشن استانی است. اگر شما هم به این موضوع فکر میکنید، بهتر است بدانید داشتن پیشنهاد کاری در مشاغل پر تقاضای استان به بالا رفتن امتیازات شما کمک شایانی میکند. در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه هر یک امتیاز اضافی میتواند تغییر بزرگی در پیشروی پرونده شما داشته باشد. به عبارتی دیگر شانس شما برای ورود به کانادا، سرزمین فرصت ها به طور کلی متفاوت خواهد بود.

استان بریتیش کلمبیا برنامه های متفاوتی برای نیروهای کارو دانشجویان خارجی فراهم آورده است. این استان برای دارندگان پیشنهاد کاری در یکی از مشاغل برتر، 10 امتیاز در نظر گرفته است.

لیستی که در ادامه مشاهده میکنید 100 شغل برتراستان بریتیش کلمبیا در سالهای   2015-2025 میباشد:

Occupation

Occupational Interest

 

Registered nurses and registered psychiatric nurses (NOC 3012)

Investigative, Social

 

Elementary school and kindergarten teachers (NOC 4032)

Social

 

Financial auditors and accountants (NOC 1111)

Conventional

 

Secondary school teachers (NOC 4031)

Social

 

Information systems analysts and consultants (NOC 2171)

Investigative, Conventional

 

Computer programmers and interactive media developers (NOC 2174)

Investigative, Conventional

 

Other financial officers (NOC 1114)

Enterprising, Conventional

 

Lawyers and Quebec notaries (NOC 4112)

Enterprising

 

Computer and information systems managers (NOC 0213)

Enterprising

 

Software engineers and designers (NOC 2173)

Investigative

 

Corporate sales managers (NOC 0601)

Enterprising

 

College and other vocational instructors (NOC 4021)

Social

 

Senior managers - financial, communications and other business services (NOC 0013)

Enterprising

 

Professional occupations in business management consulting (NOC 1122)

Conventional, Investigative, Enterprising

 

Financial managers (NOC 0111)

Enterprising, Conventional

 

Civil engineers (NOC 2131)

Investigative, Realistic

 

Technical sales specialists - wholesale trade (NOC 6221)

Enterprising

 

Professional occupations in advertising, marketing and public relations (NOC 1123)

Enterprising

 

Senior managers - construction, transportation, production and utilities (NOC 0016)

Enterprising

 

General practitioners and family physicians (NOC 3112)

Investigative

 

Senior managers - trade, broadcasting, and other services, n.e.c. (NOC 0015)

Enterprising

 

University professors and lecturers (NOC 4011)

Social

 

Banking, credit and other investment managers (NOC 0122)

Enterprising

 

Managers in health care (NOC 0311)

Enterprising

 

Specialist physicians (NOC 3111)

Investigative

 

Business development officers and marketing researchers and consultants (NOC 4163)

Enterprising

 

Advertising, marketing and public relations managers (NOC 0124)

Enterprising

 

Human resources professionals (NOC 1121)

Social, Enterprising, Conventional

 

Social workers (NOC 4152)

Social

 

Musicians and singers (NOC 5133)

Artistic

 

Other instructors (NOC 4216)

Social

 

Other administrative services managers (NOC 0114)

Enterprising

 

Family, marriage and other related counsellors (NOC 4153)

Social

 

Producers, directors, choreographers and related occupations (NOC 5131)

Artistic

 

Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations (NOC 0014)

Enterprising

 

Insurance, real estate and financial brokerage managers (NOC 0121)

Enterprising

 

Accommodation service managers (NOC 0632)

Enterprising

 

Human resources managers (NOC 0112)

Enterprising

 

Managers in social, community and correctional services (NOC 0423)

Enterprising

 

Other business services managers (NOC 0125)

Enterprising

 

Executive assistants (NOC 1222)

Conventional

 

Electrical and electronics engineers (NOC 2133)

Investigative, Realistic

 

Web designers and developers (NOC 2175)

Artistic, Investigative, Conventional

 

Mechanical engineers (NOC 2132)

Investigative, Realistic

 

Physiotherapists (NOC 3142)

Social

 

School principals and administrators of elementary and secondary education (NOC 0422)

Enterprising

 

Nursing co-ordinators and supervisors (NOC 3011)

Investigative, Social

 

Health policy researchers, consultants and program officers (NOC 4165)

Enterprising

 

Dentists (NOC 3113)

Investigative, Realistic

 

Purchasing managers (NOC 0113)

Enterprising

 

Administrators - post-secondary education and vocational training (NOC 0421)

Enterprising

 

Architects (NOC 2151)

Artistic

 

Engineering managers (NOC 0211)

Enterprising

 

Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers (NOC 4161)

Investigative, Enterprising, Realistic

 

Recreation, sports, and fitness program and service directors (NOC 0513)

Enterprising

 

Educational counselors (NOC 4033)

Social

 

Senior government managers and officials (NOC 0012)

Enterprising

 

Computer engineers (except software engineers and designers) (NOC 2147)

Realistic, Investigative

 

Psychologists (NOC 4151)

Investigative

 

Occupational therapists (NOC 3143)

Social, Investigative

 

Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts (NOC 0512)

Enterprising

 

Dietitians and nutritionists (NOC 3132)

Investigative, Social

 

Utilities managers (NOC 0912)

Enterprising

 

Veterinarians (NOC 3114)

Investigative

 

Geoscientists and oceanographers (NOC 2113)

Investigative

 

Allied primary health practitioners (NOC 3124)

Social

 

Other professional occupations in therapy and assessment (NOC 3144)

Social, Investigative

 

Architecture and science managers (NOC 0212)

Enterprising

 

Chiropractors (NOC 3122)

Social

 

Audiologists and speech-language pathologists (NOC 3141)

Social, Investigative

 

Geological engineers (NOC 2144)

Realistic, Investigative

 

Information systems testing technicians (NOC 2283)

Investigative, Conventional

 

Medical sonographers (NOC 3216)

Realistic, Social

 

Optometrists (NOC 3121)

Investigative, Social, Realistic

 

Library, archive, museum, and art gallery managers (NOC 0511)

Enterprising

 

Mathematicians, statisticians, and actuaries (NOC 2161)

Investigative, Conventional

 

Other professional occupations in health diagnosing and treating (NOC 3125)

Social, Investigative

 

Landscape architects (NOC 2152)

Artistic, Investigative

 

Physicists and astronomers (NOC 2111)

Investigative

 

Petroleum engineers (NOC 2145)

Investigative

 

A diploma/certificate is the typical education background

Occupation

   

Retail and wholesale trade managers (NOC 0621)

   

Nurse aides, orderlies and patient service associates (NOC 3413)

   

Administrative officers (NOC 1221)

   

Social and community service workers (NOC 4212)

   

Accounting technicians and bookkeepers (NOC 1311)

   

Construction managers (NOC 0711)

   

Home support workers, housekeepers and related occupations (NOC 4412)

   

Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers (NOC 7321)

   

Bus drivers, subway operators and other transit operators (NOC 7512)

   

Facility operation and maintenance managers (NOC 0714)

   

Licensed practical nurses (NOC 3233)

   

Managers in agriculture (NOC 0821)

   

Manufacturing managers (NOC 0911)

   

Property administrators (NOC 1224)

   

Homebuilding and renovation managers (NOC 0712)

   

Police officers (except commissioned) (NOC 4311)

   
     
     

Computer network technicians (NOC 2281)

   

Insurance agents and brokers (NOC 6231)

   

Managers in transportation (NOC 0731)

   

Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations (NOC 1215)

   

Legal administrative assistants (NOC 1242)

   

Massage therapists (NOC 3236)

   

Dental assistants (NOC 3411)

   

Other assisting occupations in support of health services (NOC 3414)

   

Medical administrative assistants (NOC 1243)

   

Managers in customer and personal services, n.e.c. (NOC 0651)

   

Retail and wholesale buyers (NOC 6222)

   

Medical laboratory technicians and pathologists' assistants (NOC 3212)

   

Interior designers and interior decorators (NOC 5242)

   

Medical laboratory technologists (NOC 3211)

   

Firefighters (NOC 4312)

   

Paralegal and related occupations (NOC 4211)

   

Paramedical occupations (NOC 3234)

   

Dental hygienists and dental therapists (NOC 3222)

   

Photographers (NOC 5221)

   

Practitioners of natural healing (NOC 3232)

   

Medical radiation technologists (NOC 3215)

   

Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 3213)

   

Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists (NOC 3214)

   

Fire chiefs and senior firefighting officers (NOC 0432)

   

Health information management occupations (NOC 1252)

   

Occupation

 

Janitors, caretakers and building superintendents (NOC 6733)

 

Food and beverage servers (NOC 6513)

 

Restaurant and foodservice managers (NOC 0631)

 

Retail sales supervisors (NOC 6211)

 

Taxi and limousine drivers and chauffeurs (NOC 7513)

 

Foodservice supervisors (NOC 6311)

 

Casino occupations (NOC 6533)

 

Longshore workers (NOC 7451)

 

Letter carriers (NOC 1512)

 

High school is the typical education background

 جهت ارزیابی رایگان شرایط مهاجرت اینجا را کلیک کنید


برگشت به مجموعه

تاریخ

25 تیر 1399

مجموعه

مشاغل پرتقاضا در کانادا
Copyright © 2019 - 2021 ICGCI Immigration Group . All rights reserved.