بازیابی وضعیت اقامت چیست؟

بازیابی وضعیت اقامت چیست؟

شما به عنوان یک بازدیدکننده موقت کانادا, تنها اجازه اقامت قانونی در مدت معینی را در این کشور دارید. زمانیکه این مدت در حال اتمام است یا باید آماده ترک کشور باشید و یا وضعیت خود را ظرف 90 روز قبل از تاریخ اتمام ویزای اقامت موقتی استرداد نمایید. این فرآیند با عنوان اعاده موقعیت استقرار شناخته شده است. این مسئله شایان ذکر است چراکه بسیاری از افراد سهوا این طور برداشت میکنند دوره 90 روزه استرداد زمانی آغاز میشود که مجوز کار, سابقه بازدید و یا مجوز تحصیلیشان به اتمام رسیده باشد. به بیان دقیق تر زمانیکه وضعیت اقامت موقتی آنها پایان میپذیرد.

با مطالعه سوالات متداول پرسیده شده درذیل  , اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب خواهید کرد:

چگونه برای استرداد وضعیت اقدام کنم؟

شما باید بصورت آنلاین اقدام کنید. به یاد داشته باشید این پروسه تنها یک نفر را پوشش میدهد پس چنانچه اعضای خانوادتان نیازبه  درخواست استرداد دارند باید بصورت جداگانه اقدام کنند.

آیا اجازه دارم در طول مدت تکمیل فرایند, کار و تحصیلم را ادامه دهم؟

تبعه های خارجی که برای استرداد وضعیت اقدام میکنند قادر به ادامه فعالیت شغلی و یا حضور در مدرسه/دانشگاه تا زمانیکه تمدید صورت نگیرد و مجوز کاری و تحصیلی جدید صادر نشود, ندارند.

چنانچه با تقاضای تمدید ممانعت بعمل آید چه اتفاقی می افتد؟

چنانچه با تقاضای تمدید مخالفت شود بایستی کانادا را فورا ترک کنید و یا میتوانید انتخاب های خود را با ICGCI مطرح کنید تا از نتایج مطلوب آن اطمینان حاصل کنید.

در ICGCI ما با ارائه توصیه ها و پرکردن فرم تقاضا به شما در این زمینه کمک میکنیم. با شماره

+1 (604) 719-8200

  تماس بگیرید و یا به آدرس  icgci@gmailcom  ایمیل بزنید تا از کمک های ما در این زمینه خاص مطلع شوید


برگشت به مجموعه

تاریخ

16 بهمن 1399

مجموعه

بازیابی وضعیت اقامت
Copyright © 2019 - 2021 ICGCI Immigration Group . All rights reserved.