روش بشردوستانه

روش بشردوستانه

در موارد استثنائی و خاص, کانادا اقامت دائمی به افرادی اعطا میکند که دارای  معیارهای خاص باشند و مشمول مجموعه "انسان دوستانه و شفقت آمیز " H&C شوند. زمانیکه برای اقامت دائمی تحت مجموعه H&C درخواست میکنید, به دولت کانادا این پیام را انتقال میدهید که شما و خانواده تان در وضعیت خطرناک و سخت بسر میبرید بطوریکه چنانچه در کشور خود زندگی کنید و یا به آن بازگردید, مشکلات قابل حل نمی باشند و منجر به احساس درد و سختی  بسیار شدید وفقدان میشود..

در مورد پرونده های H&C زمانیکه مامور در حال تصمیم گیری است نه تنها قاطع و مصمم است تا به این نتیجه برسد که واجد شرایط برای این مورد هستید بلکه بررسی میکند آیا شرایط شما به اندازه کافی قابل توجه و غیرعادی نمود میکند تا مشمول معافیت از رویکرد استاندارد شوید.

چه کسی از این درخواست استفاده میکند؟

شما ممکن است از این درخواست برای اقامت دائمیتان در کانادا با موضوع انسان دوستانه و شفقت آمیزH&C استفاده کنید درصورتیکه:

-شما یک تبعه خارجی هستید که اخیرا در کانادا زندگی میکنید.

-به یک معافیت از شرایط والزامات  قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگی (IRPA)بمنظور درخواست برای اقامت دائم در کانادا نیاز داشته باشید.

-معتقد باشید بررسی های H&C اعطای معافیت های مورد نیاز شما را تصدیق میکند.

-شما واجد شرایط برای درخواست اقامت دائمی کانادا در موارد ذیل را نداشته باشید:

همسر و یا شریک عرفی (کامن لا)

پرستار ساکن در منزل

پرستاران خانگی: مراقبت از بچه ها و افرادی با نیازمندیهای بالای پزشکی  

شخص محافظت شده و کنوانسیون پناهندگان

دارنده مجوز اقامت موقتی

نامه درباره موضوعات انسان دوستانه و شفقت آمیز H&C

بدین معنی که شما باید دلیلی واضح و اساسی درباره شرایط خود ارائه دهید این شواهد شامل نامه ها, عکس ها و  اسناد رسمی معاینات پزشکی میشوند. در مورد قضاوت این شواهد, قاضی باید تصمیم بگیرد چه چیزی محتمل تر است-که شما حقیقت را میگویید یا شما ماهیت واقعی مسائل را دستکاری میکنید.

چنانچه اکنون در کانادا هستید, مامور پرونده تعیین میکند که  شما چقدر خوب در کانادا مستقر شده ایید و چگونه فرستادن شما به کشورتان ممکن است سختی و مشقت شما را برگرداند. همچنین مامور پرونده بایستی تصمیم بگیرد آیا شما باری به جامعه کانادایی محسوب شوید و یا میتوانید از خود حمایت کنید و با جوامع محلی خود و کانادا بطور کلی ارتباط برقرار کنید. اگر صاحب فرزند باشید ماموران  علائق فرزندتان را هم درنظر میگیرند.

ویژگی های خاصی برای درنظر گرفتن و بررسی وجود دارند. شما نمیتوانید بیش از یک درخواست H&C در یک زمان داشته باشید. اگر مطالبه پناهندگی دردست بررسی دارید نمیتوانید برای اقامت دائمی H&C اقدام کنید.

به کمک نیاز دارید؟

در ICGCI ما میتوانیم با ارائه توصیه ها و پرکردن فرم درخواست H&C برای اقامت دائم به شما کمک کنیم. با شماره تلفن

+1 (604) 719-8200

تماس بگیرید و یا به آدرس

contact.icgci@gmail.com

 ایمیل ارسال کنید تا بدانید چگونه میتوانیم به شما در مورد پرونده خاصتان کمک کنیم


برگشت به مجموعه

تاریخ

16 بهمن 1399

مجموعه

روش بشردوستانه
Copyright © 2019 - 2021 ICGCI Immigration Group . All rights reserved.