نیروی متخصص استان بریتیش کلمبیا

نیروی متخصص استان بریتیش کلمبیا

اقتصاد در حال رشد بریتیش کلمبیا به کارکنان ماهر در مشاغلی با تقاضای بالا نیاز دارد.

مجموعه اسکیلد وورکر (نیروی متخصص) برنامه انتخابی  مهاجرت استان یبریتیش کلمبیا, گزینه مناسبی برای نیروهای متخصص در زمینه حرفه ایی, مدیریتی و فنی هستند. نه تنها این موارد بلکه گزینه تجارت در مجموعه فوق برای نیروهای بالقوه درنظر گرفته شده است.

برنامه نیروی ماهربه 5 زیرمجموعه دیگر تقسیم میشود. در این صفحه میتوانید درباره هر کدام از آنها که دریچه ایی از فرصت ها را به زندگیتان باز خواهد کرد مطالبی بیاموزید.

مهاجرت برطبق مهارتها:

-نیروی کار ماهر-این زیرمجموعه برای افرادی بکار میرود که یک پیشنهاد شغلی مناسب در یک شغل حرفه ایی دریافت کرده اند. انتظار میرود نیروها دارای تجربه چندین ساله مشخصی در زمینه تخصصیشان باشند.

-متخصص بهداشت-تحت این زیرمجموعه, افراد با تجربه و پیشنهادهای کاری میتوانند بعنوان پزشک, پرستارو یا نیروهای حرفه ایی کمکی, تقاضا بدهند. یک پیشنهاد شغلی مناسب بایستی برای یکی از 11 شغل بهداشت بدست بیاید.

-فارغ التحصیل بین المللی- به افرادی ارجاع میشود که از یک دانشگاه مناسب کانادایی و یا کالج در طی 3 سال گذشته فارغ التحصیل شده اند. یک پیشنهاد شغلی بایستی از یک کارفرما در استان بریتیش کلمبیا دریافت شود تا بتوان برای این زیرمجموعه درخواست داد.

-فارغ التحصیلان بین المللی  مقطع فوق لیسانس- این زیرمجموعه به فارغ التحصیلانی ارجاع میشود که دارای یه مدرک ارشد و یا دکتری از موسسه ایی شایسته در بریتیش کلمبیا مربوط به رشته های علوم پزشکی کاربردی و نظری باشند. این زیرمجموعه مستلزم داشتن پیشنهاد شغلی نیست.

-نیروی کار نیمه ماهر و مبتدی- این زیرمجموعه شامل مشاغل گردشگری/مهان نوازی, بسته بندی مواد غذایی و یا باربری راه دور میشود. همچنین افرادیکه مقیم ویا  کارگر درمنطقه رشد بریتیش کلمبیا  هستند و درسمت های متخصص  یا سطح پایین استخدام شده اند ممکن است فرصت بالقوه ایی برای  مهاجرت از طریق این برنامه داشته باشند.

چنانچه  واجد شرایط برای یکی از این زیرمجموعه ها هستید لطفا به مراحل ذیل توجه کنید:

مرحله 1: ثبت نام

مرحله 2: دعوت

مرحله 3: تقاضا

مرحله 4: کاندیدا

مرحله 1: ثبت نام

ثبت نام از طریق سیستم ثبت مهاجرتی مهارتها (SIRS) به برنامه انتخابی مهاجرت استان بریتیش کلمبیا این اجازه را میدهد تا شغل , مکان اقامت , آموزش , مهارت زبانی و دستمزدتان را ارزیابی کند.

ثبت نام هیچ گونه هزینه ایی ندارد. تمامی ثبت کننده بایستی از شرایط برنامه ها و الزامات مجموعه پیروی کنند.

مرحله 2: دعوت

بایستی یک دعوت نامه بمنظور تقاضا برای مهاجرت از طریق مهارتها دریافت کنید.

ثبت نام کنندگان واجد شرایط در زیرمجموعه نیروی متخصص, نیمه ماهر, مبتدی و فارغ التحصیلان بین المللی دعوت نامه ایی دریافت خواهند کرد که با آن برای مهاجرت از طریق مهارتها اقدام خواهند کرد.

دعوت نامه ها  براساس تخصیص سالانه کاندیدای برنامه انتخابی  مهاجرت استان یبریتیش کلمبیا و ظرفیت پردازش صادر میشوند. اگرچه ثبت نام, ضمانت کننده  دعوت برای تقاضا تلقی نمیشود.

مرحله 3: تقاضا

درخواست مهاجرت با مهارتها را ازطریق پلتفرم آنلاین برنامه انتخابی  مهاجرت استان یبریتیش کلمبیا ارائه دهید.

بعد از دریافت دعوتنامه, نیروی متخصص, نیمه ماهر, مبتدی و کاندیدهای فارع التحصیل بین المللی میتوانند بصورت آنلاین اقدام کنند. نیروهای متخصص پزشکی و متقاضیان فارع التحصیل با تحصیلات تکمیله بین المللی به دعوتنامه نیازی ندارند و واجد شرایط اقدام بصورت مستقیم از طریق پلتفرم آنلاین BCPNP هستند.

مرحله 4: کاندید

یک برنامه گزینش استانی دریافت میکنید و میتوانید برای اقامت از طریق IRCC اقدام کنید.

به کمک نیاز دارید؟

به شدت توصیه میکنیم فرم ارزیابی ذیل را پر کنید تا از مشاوره رایگان تیم کارشناسی ما بهره ببرید.

ورود به صفحه فرم ارزیابی


برگشت به مجموعه

تاریخ

23 بهمن 1399

مجموعه

برنامه های استانی کانادا
Copyright © 2019 - 2021 ICGCI Immigration Group . All rights reserved.