درخواست های اعتراض به تصمیمات آفیسر مهاجرت

درخواست های اعتراض به تصمیمات آفیسر مهاجرت

درخواست های اعتراض به تصمیمات آفیسر مهاجرت

اداره مهاجرت (IAD) از درخواست های امور مهاجرتی همچون اسپانسری پذیرفته نشده و یا دستور اخراج مطلع میشود .

IAD از چهار نوع درخواست مطلع است:

-درخواست اسپانسری

-درخواست دستور اخراج صادر شده از سوی مامور مرزی کانادا, آژانس خدماتی و یا اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا

-درخواست الزامات اقامتی

-درخواست کاردار از یک تصمیم هویتی

 درخواستی مجاز شمرده میشود که

- تصمیمی که برپایه تقاضا اخذ شده درپایه وقانونا اشتباه بوده است.

-چنانچه نقض در یک اصل عدالت طبیعی (برای مثال نقض در حق شنیدن توسط یک شخص بی طرف) وجود داشته باشد.

-و یا در برخی موارد  نقض  انسان دوستانه و یا شفقت آمیز باشد.

تقاضای اسپانسری

چه افرادی میتواند درخواست دهند؟

شهروندان کانادایی و افراد مقیم دائم که درخواست هایشان برای اسپانسری اعضای نزدیک خانواده توسط اداره مهاجرت, پناهاندگی و شهروندی (IRCC) رد شده باشد.

چه کسی واجد شرایط درخواست دادن نمی باشد؟

درخواست های اسپانسری برای افرادیکه برپایه موارد ذکر شده ذیل غیر قابل قبول هستند ممکن نخواهد بود:

-جنایتکاری/بزهکاری ایی که محکوم به 6 ماه زندان و یا بیشتر شود و یا مرتکب جرمی خارج از کانادا شده باشد و یا متهم به ارتکاب جرمی خارج از خاک کانادا شده باشد که در کانادا  حداقل تا 10 سال زندان برایش تعیین شود.

-جرم و جنایت سازمان یافته

-زمینه های امنیتی

-نقض حقوق انسانی و یا بین المللی

-ارائه نادرست(مگراینکه عضو اسپانسر شده,  خانواده همسر اسپانسر کننده, شریک عرفی و یا فرزند وی باشد)

چنانچه  تقاضا مورد قبول واقع گردد

بعد از اینکه تقاضای اسپانسری توسط اداره مهاجرت باتمام برسد دیگر در روند پرونده دخالتی نخواهد داشت. ادامه بررسی پرونده توسط اداره مهاجرت, پناهندگی و شهروندی انجام گرفته میشود و به بخش روادید در خارج از کشور و یا در کانادا در اداره بررسی پرونده ها ارجاع داده میشود.

بمنظور تایید روند ادامه پرونده در مرکز رواید, لطفا با اداره  مهاجرت, پناهاندگی و شهروندی تماس بگیرید تا وضعیت تقاضایتان را چک کنید.

چنانچه تمایل دارید رسیدگی خاصی درباره پرونده اتان صورت بگیرد, میتوانید فرم موجود در وب سایت IRCC را پر کنید. از این قسمت سوالاتتان به مرکز روادید مستقیما ارسال خواهد شد.

چنانچه تقاضایتان رد شد, اسپانسر ممکن است به تصمیم اداره مهاجرت اعتراض کند و از دادگاه فدرال کانادا درخواست کند تا بررسی قضایی درمورد رای اداره مهاجرت انجام دهد.

تقاضای دستور اخراج

چه افرادی میتوانند درخواست دهند؟

افراد مقیم دائم, پناهندگان کنوانسیون, افراد محافظت شده, تبعه های خارجی با ویزای دائمی که دستور اخراجشان از کانادا صادر شده است.

چه کسی نمیتواند اقدام کند؟

هیچ کدام از  افراد مذکور در ذیل  چنانچه برای اقامت در کانادا پذیرفته نشوند نمیتوانند برای دستور اخراجشان اقدامی کنند و از جمله:

 -جرم وبزهکاری ایی که حکمش 6  ماه حبس  و یا بیشتر باشد و یا مرتکب جرمی خارج از خاک کانادا شده اند که در کانادا حداقل تا 10 سال مجازات دارد

-جرم و جنایت سازمان یافته

-زمینه های امنیتی

-نقض حقوق بشر و یا بین المللی

-افراد ذیل نیز نمیتوانند اقدامی در این زمینه انجام دهند:

-مطالبه کنندگانی که درخواست پناهندگیشان رد شده است

-تبعه های خارجی بدون ویزا اقامتی دائمی

-اگر تقاضا پذیرفته شود

-به فرد اجازه ماندن در کانادا داده خواهد شد.

اگر تقاضا رد شود

آژانس خدمات مرزی کانادا فرد را از کانادا اخراج خواهد کرد.

فرد ممکن است به تصمیم اداره مهاجرت اعتراض کند و از دادگاه فدرال کانادا درخواست کند تا بررسی قضایی درمورد رای اداره مهاجرت انجام دهد.

تقاضای اقامت

چه افرادی میتوانند اقدام کنند؟

افراد مقیم دائمی تعیین شده توسط مامور مهاجرت که شرایط اقامتشان را تکمیل نکرده اند.

چنانچه تقاضا پذیرفته شود

فرد موقعیت اقامت دائم خود را از دست نخواهد داد.

چنانچه تقاضا رد شود

فرد موقعیت اقامت دائم خود را از دست خواهد داد. اگر فرد در کانادا زندگی میکند, اداره مهاجرت دستور اخراج وی را صادر خواهد کرد. شخص  ممکن است به تصمیم اداره مهاجرت اعتراض کند و از دادگاه فدرال کانادا درخواست کند تا بررسی قضایی درمورد رای اداره مهاجرت را انجام دهد.

به کمک نیاز دارید؟

در ICGCI ما میتوانیم با ارائه توصیه ها و پرکردن فرم درخواست H&C برای اقامت دائم به شما کمک کنیم. با شماره تلفن

+1 (604) 719-8200

تماس بگیرید و یا به آدرس

contact.icgci@gmail.com

 ایمیل ارسال کنید تا بدانید چگونه میتوانیم به شما در مورد پرونده خاصتان کمک کنیم.


برگشت به مجموعه

تاریخ

23 بهمن 1399

مجموعه

اعتراض به تصمیمات آفیسر مهاجرت
Copyright © 2019 - 2021 ICGCI Immigration Group . All rights reserved.