دانستنی های کانادا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

دانستنی های کانادا

کانادا از لحاظ وسعت از ایالت متحده بزرگتر است و با جمعیتی بیش از سی میلیون دومین کشور جهان می باشد از غرب به اقیانوس آرام و از جنوب به کشور آمریکا و از شمال به اقیانوس اطلس منتهی می شود تنوع آب وهوای کانادا به مردم این کشور آموخته تا همواره شرایط اقلیمی را برای انجام دادن کلیه امور خود مد نظر داشته باشند. وضعیت آب وهوای کانادا تقریباً غیر قابل پیش بینی است، به طوری که ممکن است در پی زمستان های گرم تابستان های سرد وجود داشته باشد و این تنوع آب و هوایی به علت وسعت بسیار زیاد کانادا است که تا نیمی از قاره امریکا گسترش یافته است. آب و هوای کانادا ترکیبی است از سرما و یخبندان سیبری، گرما و رطوبت کارائیب و هوای معتدل و مرطوب مدیترانهآیا می دانید آب و هوای کانادا چگونه است و گرمترین شهرها کدامند؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بطور کل در خصوص آب و هوای کانادا بدلیل پهناور بودن این کشور، آب و هوای کانادا را نمی‌توان برای مثال سرد و خشک و یا گرم و معتدل توصیف کرد.


ونکوور دومین بندر بزرگ آمریکای شمالی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ونکوور بعد از نیویورک بزرگترین بندر آمریکای شمالی هم از نظر بارگیری و هم از نظر اندازه ی فیزیکی است


Copyright © 2019 - 2020 ICGCI Immigration Group . All rights reserved. Powered by : H.A