ونکوور دومین بندر بزرگ آمریکای شمالی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ونکوور بعد از نیویورک بزرگترین بندر آمریکای شمالی هم از نظر بارگیری و هم از نظر اندازه ی فیزیکی است

 این شهر همچنین یکی از بزرگترین بنادر حمل کشتی های کروز نه فقط در آمریکای شمالی بلکه در کل جهان است. بندرگاه این شهر بزرگترین سال غذاخوری ونکوور، تور گشت و گذار از مناظر جالب و رویدادهای ویژه از جمله گشت و گذارهای آتش بازی تابستانه ی هر سال و شام و رقص در کشتی های سرود کریسمس را در کل فصلفستیوال را در خود جای می دهد

 

https://t.me/ICGCI_Immigration


Copyright © 2019 - 2020 ICGCI Immigration Group . All rights reserved. Powered by : H.A