چگونه کانادا می تواند پذیرای مهاجران جدید باشد در حالیکه ایمنی و سلامت عموم کانادایی ها حفظ شود

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کانادا همواره سیستم های مهاجرتی مبتکرانه و سازگار با شرایطی را به کار گرفته است . اکنون نیز که جهان با بحران کووید مواجه است ، کانادا در تلاش است تا با یک رویکرد جدید به مهاجران در ورود به کشور کمک کرده وبه اهداف مهاجرتی خود نیز دست پیدا کند.


اکنون این امکان برای دانشجویان ثبت نام شده ، کارگران خارجی و سایر ملیتها که برای اهداف ضروری قصد ورود به کانادا را دارند فراهم شده است .

خوشبختانه درحال حاضر کانادا با در اختیار داشتن واکسن و رویه های جدید می تواند از دارندگان COPR مهاجرانی که برای اقامت دائم مورد تائید کانادا قرار گرفته اند و فقط می بایست به صورت فیزیکی وارد کانادا شده و بعد از سه سال شهروند کانادا محسوب می شوند  در شرایطی ایمن استقبال کرده و امکان ورود آنها به کانادا را فراهم کند.

دارندگان COPRمی توانند با طی مراحل زیر وارد کشور کانادا شده و زندگی جدید خود را آغاز کنند.

 • گام اول :

از اعتبار مدارک پزشکی اطمینان حاصل کرده و اگر آزمایشی منقضی شده ، می بایست مجددا انجام شود و به اطلاعIRCC برسد

 • گام دوم :

IRCC  برگه ی مجوز سفر برای دارندگان COPR صادر خواهد کرد مشروط بر اینکه برخی مراحل زیر را تکمیل کنند

 • گام سوم:

             دارندگان COPR  می بایست قبل از سفر به کانادا حتما واکسن ( ترجیحا مورد تائید کانادا ) زده باشند و گواهی مربوطه را همراه داشته باشند.

 • گام چهارم :

طی ۷۲ ساعت قبل از سفر الزامیست که تست کووید انجام دهند و نتیجه ی منفی آن را دریافت کرده و با خود داشته باشند.

 • گام پنجم :

در بدو ورود به کانادا باید مدارک مربوط به واکسیناسیون و تست منفی خود را ارائه داده تا بتوانند مستندات landing خود را دریافت کنند

 • گام ششم :

الزامات دولت فدرال در هنگام ورود به کانادا باید رعایت شود که شامل تست مجدد بعد از ورود به کانادا و قرنطینه ی هتلی تا سه روز وادامه ی قرنطینه تا ۱۴ روز می باشد

 • گام هفتم :

دارندگان COPR پس از اتمام قرنطینه در کانادا می توانند زندگی جدید خود را  آغاز کرده و پس از سه سال تابعیت کانادا را به دست بیاورند.رویکرد گام به گام برای تطبیق و جا دادن دارندگان COPR که قصد زندگی در کانادا را دارند

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

خوشبختانه درحال حاضر کانادا با در اختیار داشتن واکسن و فرایندهایی ،  می تواند از دارندگان COPR (Confirmation of Permanent Residence) با خیالی آسوده استقبال کند.


 Published on April 12th, 2021 at 05:00am EDT

همانگونه که ازین فرایند برای کارگران خارجی  مشاغل ضروری و دانشجویان بهره برده است.در ادامه رویکردی گام به گام ، برگرفته از رویه های موجود کانادا ، ارائه می شود که می تواند در جای دادن هزاران دارنده ی COPR که قصد زندگی در کانادا را دارند ، موثر باشد.

 • گام اول :

از اعتبار مدارک پزشکی دارنده ی COPR اطمینان حاصل کرده و اگر آزمایشی منقضی شده ، مجددا انجام شود و به اطلاع IRCC برسد

 • گام دوم :

IRCC  برگه ی مجوز سفر برای دارنده ی COPR صادر می کند مشروط بر اینکه برخی مراحل زیر را تکمیل کنند

 • گام سوم:

             دارندگان  COPR می بایست قبل از سفر به کانادا واکسن ( ترجیحا مورد تائید کانادا ) زده باشند.

 • گام چهارم :

ارائه ی تست منفی کووید طی ۷۲ ساعت قبل از سفر الزامیست

 • گام پنجم :

در هنگام ورود به کانادا باید مدارک واکسیناسیون و تست منفی خود را ارائه دهند تا سپس مدارک landing خود را دریافت کنند

 • گام ششم :

الزامات دولت فدرال در هنگام ورود به کانادا باید رعایت شود که شامل تست مجدد و قرنطینه ی هتلی وادامه ی قرنطینه تا ۱۴ روز می باشد

 • گام هفتم :

دارندگان COPR پس از اتمام قرنطینه می توانند زندگی جدید خود را در کانادا آغاز کنندCopyright © 2019 - 2021 ICGCI Immigration Group . All rights reserved.