کانادا جزییات جدید جمع آوری اطلاعات مسافرین در مرز را منتشر کرد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه ورود / خروج کانادا به ماموران مرزی اجازه می دهد تا اطلاعات اولیه و ضروری مسافران را جمع آوری کرده و آنها را با اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) به اشتراک بگذارند. اداره مهاجرت از این اطلاعات برای تأیید مدت اقامت متقاضی مهاجرت در کانادا استفاده می کند. این اطلاعات برای تأیید شرایط اقامت برای درخواست های اقامت دائم، اجازه کار، اجازه تحصیل و درخواست شهروندی کانادا استفاده می شود.

کانادا و ایالات متحده از ۱۱ جولای ۲۰۱۹ اطلاعات اولیه همه مسافران در مرز زمینی را با یکدیگر به اشتراک می گذارند، اگرچه این برنامه در فوریه ۲۰۱۹ به مرحله اجرا درآمد. از این طریق ورود و خروج افرد را کنترل میکنند. اخیراً این برنامه به مسافران هوایی نیز تعمیم داده شده است، با این حال، این اطلاعات خروج به طور منظم با ایالات متحده به اشتراک گذاشته نمی شود.

در حال حاضر اطلاعات مسافران ورودی و خروجی به کانادا از طریق بندرهای دریایی یا راه آهن جمع آوری نمی شود.

 

CBSA چه اطلاعاتی را جمع آوری می کند؟

آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) اطلاعات اولیه مسافرانی را که از مرز عبور می کنند جمع آوری می کند.
اطلاعات اولیه که آنها جمع آوری می کنند شامل موارد زیر است:
- نام؛
- تاریخ تولد؛
- کشور تابعیت؛
- مشخصات گذرنامه
- تاریخ ورود یا خروج ؛
- داده های سیستم مدیریت پرونده جهانی برای متقاضیان
  مهاجرت و شهروندی مانند:
  مدارک شناسایی (به عنوان مثال ،نام و نام خانوادگی، جنسیت، تاریخ تولد، کشور تولد و غیره)؛
  اطلاعات تماس، سوابق تحصیلی و شغلی.

 

چه افرادی به اطلاعات ورود و خروج دسترسی دارند؟
CBSA صاحب این اطلاعات می باشد و به همین ترتیب همه پرسنل مرزی می توانند به اطلاعات خروج دسترسی داشته باشند.  پرسنل مرزی شامل:

- افسران و ناظران خدمات مرزی ؛
- افسران و تحلیل گران تحقیقات جنایی.
- تحلیلگران اسناد؛
- افسران دادرسی و مشاوران شنود
- افسران اجرای داخلی و افسران پرونده های اجرایی.
- افسران اطلاعاتی و تحلیل گران اطلاعاتی ؛
- افسران مرکز عملیات مرزی ملی ؛
- افسران و تحلیل گران بخش غربالگری امنیت ملی ؛
- افسران هدف قرار دادن مرکز ملی هدف گیری (NTC) ؛
- افسران مسافر قابل اعتماد.
IRCC تنها اطلاعات ورود و خروج متقاضیان مهاجرت را ذخیره می کند.

 

اداره مهاجرت از اطلاعات ورود / خروج استفاده می کند تا:

- شرایط اقامت را با تأیید اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی، مانند درخواست های اعطای تابعیت یا کارت های اقامت دائم را بررسی کند؛
- بررسی کنند که آیا متقاضی اقامت موقت سابقا بیش از مدت زمان مجاز در کانادا مانده است؛
- به بررسی نیاز شخص به سند مسافرت کانادایی کمک کند؛
- بررسی کنند که اسپانسرها در کانادا اقامت دارند؛
- اقامت همسران و شرکای زندگی در برنامه های اسپانسرشیپ را بررسی کنند؛
- بررسی کنید که آیا یک مدعی پناهندگی با استفاده از سند مسافرت خود وارد کانادا شده است یا خیر؛
- تقلب احتمالی در رابطه با مهاجرت ، تابعیت و برنامه های گذرنامه و سند مسافرت را بررسی کنند.

افسران IRCC مجاز به افشای اطلاعات ورود و خروج نیستند، مگر اینکه برای اجرای قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان ضروری باشد و تحت توافق نامه اشتراک اطلاعات موجود مانند یادداشت تفاهم قرار گرفته باشد.

وب سایت دولت می گوید: "هرگونه افشایی که به صراحت منطبق با توافق نامه نباشد، باید توسط CBSA اداره شود."

مسافران حق دارند کپی سابقه سفر شخصی خود را درخواست کنند و در صورت مشاهده هرگونه خطا می توانند درخواست اصلاح کنند. اگر مسافری درخواست اصلاح اطلاعات عبور خود را داشته باشد ، به IRCC اطلاع داده می شود و آنها می توانند برای به دست آوردن به روزترین اطلاعات، CBSA را مجدداً جستجو کنند.


Copyright © 2019 - 2020 ICGCI Immigration Group . All rights reserved.